slide2- nganhangruou.com
slide1- nganhangruou.com

Đặc sản rượu trắng

Rượu Ngô Men Lá – Hà Giang

60.000 vnđ – 1 lít

Xem

Rượu Ngô Bắc Hà – Lào Cai

60.000 vnđ – 1 lít

Xem
Rượu Ngô Na Hang - Tuyên Quang

Rượu Ngô Na Hang – Tuyên Quang

60.000 vnđ – 1 lít

Xem
Rượu San Lùng - Lào Cai

Rượu San Lùng – Lào Cai

70.000 vnđ – 1 lít

Xem
Rượu Nậm Pung

Rượu Nậm Pung – Lào Cai

70.000 vnđ – 1 lít

Xem
Rượu Sim San - Lào Cai

Rượu Sim San – Lào Cai

70.000 vnđ – 1 lít

Xem
Rượu Kim Sơn - Ninh Bình

Rượu Gạo Kim Sơn – Ninh Bình

90.000 vnđ – 1 lít

Xem
Rượu Làng Vân - Bắc Giang

Rượu Gạo Làng Vân – Bắc Giang

60.000 vnđ – 1 lít

Xem
Rượu Mẫu Sơn - Lạng Sơn

Rượu Gạo Mẫu Sơn – Lạng Sơn

Từ 35.000 vnđ – 550.000 vnđ

Xem

Đặc sản rượu ngâm

Rượu Sâu Chít

Rượu Sâu Chít

100.000 vnđ – 1 lít

Xem
Rượu Táo Mèo

Rượu Táo Mèo

100.000 vnđ – 1 lít

Xem

Rượu Ngọc Cẩu

100.000 vnđ – 1 lít

Xem

Đặc sản

320,000.00
40,000.00
900,000.00

Thịt khô

Nem chua Thanh Hoá

30,000.00